O NÁS

NEJSME OBYČEJNÝ E-SHOP.

NEJSME JEN PRODEJCI TRIČEK.

 

Kdo tedy jsme?

Jsme nezisková organizace EDA a poskytujeme sociální službu rané péče rodinám dětí s postižením zraku od narození do 7 let věku ve 4 krajích České republiky.

EDA cz, z. ú., je od roku 2015 držitelem značky Prověřená veřejně prospěšná organizace. Dárci tak mají jistotu, že EDA hospodaří přiměřeně se získanými penězi, odpovědně naplňuje svoje poslání a neustále pracuje na svém dalším rozvoji.

AVPO_proverena

 

Komu EDA pomáhá?

Vyslechnout, poradit, pomoci rodinám, kde se narodí dítě se zrakovým a kombinovaným postižením. To je již po více než 30 let náplní práce poradkyň Rané péče EDA.

Poradkyně rané péče pravidelně dojíždí za rodinou domů, aby jí pomohla v nové a těžké situaci po narození dítěte s postižením. Seznamuje rodinu s tím, jak porozumět potřebám dítěte, jak s ním pracovat, jak  rozvíjet jeho dovednosti. Rodině půjčuje stimulační hračky a kompenzační pomůcky. Veškeré služby poskytuje Raná péče EDA svým klientům zdarma.

Naším cílem je, aby se s dítětem s postižením zraku začalo pracovat co nejdříve, neboť víme, že brzká péče je klíčová pro celý jeho budoucí život.

 

Co pro nás Váš nákup charitativních předmětů znamená?

Veškerý výtěžek z nákupů charitativních předmětů z tohoto e-shopu slouží EDOVI k naplňování jeho poslání - pomáhat rodinám dětí se specifickými potřebami zvládat složité životní situace.

Služba rané péče na jednoho klienta stojí přes 61 000 Kč na rok, z toho 30 % ročně musíme získat od individuálních a firemních dárců. 

 

Jak mohu pomoci jinak než nákupem?

Podpořte EDU finančním darem na účet 5481081309/0800. Účet je vedený u České spořitelny.

Více o EDOVI a možnostech, jak jej podpořit, se dozvíte na https://www.eda.cz/cz/darujte/

 

Klienti o naší službě

 

 

APLIKACE EDA PLAY

 

Aplikace EDA PLAY pomáhají trénovat zrak a jemnou motoriku

Připraveny na míru dětem se zrakovými vadami a kombinovaným postižením. Vyvinuty pod vedením odborníků na stimulaci zraku a rozvoj dovedností jemné motoriky.

Pro přesměrování na EDA PLAY klikněte ZDE: https://edaplay.cz/

 

Aplikace pro rozvoj dovedností

 

Hry pro zraková cvičení dětí se zrakovými vadami nebo zrakovým postižením

- dostatečně velké obrázky srozumitelných tvarů 
- výrazné barvy
- dostatečný kontrast mezi pozadím a obrázke

Hry pro nácvik dovedností jemné motoriky pro děti s kombinovaným postižením

- atraktivní úkoly v nejrůznějších kategoriích obtížnosti
- jednoduchý dotyk na displej tabletu, sledování trasy nebo výběr obrázku ze skupiny 

Připraveno pod vedením odborníků na stimulaci zraku a jemné motoriky

Aplikace jsou vyvíjeny vždy pod dohledem odborníků na zrakovou stimulaci, rozvoj dovedností dětí a péči o děti se zrakovými a kombinovanými vadami.