Zastáváme názor, že odborníkem na vlastní dítě má být rodič a ne instituce. Jsme oporou rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým a dalším postižením.

Poskytujeme profesionální sociální službu rané péče, a to již od roku 1990. Působíme ve 4 regionech České republiky a aktuálně pomáháme ve 240 rodinách. Jsme odborníky na péči o děti se zrakovými a kombinovanými vadami a rozvoj jejich dovedností.

EDA dále provozuje krizovou linku a chat EDA 800 40 50 60. Linka je bezplatná, celorepubliková, anonymní. Je určena všem, kterých se týká téma "zdraví v ohrožení". Zejména témata vážné diagnózy, těžkého úrazu nebo postižení.  Služba je určena dětem i dospělým včetně pečujících, osob blízkých nebo odborníků.

Naše služby jsme v roce 2015 rozšířili o Speciálně pedagogické centrum EDA.