časopis (K)OUKEJ

časopis (K)OUKEJ
Kód produktu: AD812
Vaše cena: 80,00 Kč

Varianty

Pokud si objednáte jen časopis,  tak účtujeme za poštovné 50 Kč. Automatické naúčtování poštovného 150 Kč ponížíme a emailem Vám přijdou platební údaje.

Do časopisu svými články přispívají jak poradkyně a další spolupracovníci, tak klientské rodiny.  V časopise najdete také rozhovory s různými spolupracujícími odborníky, ohlasy rodičů a nápady na různé pomůcky nebo hračky, které mohou podpořit vývoj dětí nebo přispět ke zlepšení jejich stavu. Časopis tak tvoří prostor pro výměnu a sdílení informací.

Časopis je zejména určen čtenářům z řad klientů rané péče, SPC, školských zařízení, rodičům dětí s postižením v raném i školním věku a odborníkům zajímajícím se o problematiku rané péče, podpory rodiny dětí s postižením, krizové intervence, speciální pedagogiky, sociální práce a vzdělávání (pedagogům MŠ, speciálním pedagogům, sociálním pracovníkům, pediatrům a dalším zdravotnickým pracovníkům).

 

Poslání časopisu

  • seznamujeme s problematikou života rodin dětí s postižením (jak v raném, tak školním věku) a umožňuje jim sdílení a předávání zkušeností,
  • přispíváme k informovanosti veřejnosti o službách pracovišť rané péče a speciálně pedagogických center,
  • nabízíme informace o novinkách, metodách, zkušenostech apod., které se dotýkají života rodiny s dítětem s postižením,
  • poskytujeme informace o odborných institucích a dalších službách, které mohou dětem s postižením  i jejich rodičům pomáhat.

 Zaměření časopisu

Stěžejním pro každé číslo je zaměření se téma, které je v době vydání mezi poradkyněmi rané péče, speciálními pedagogy i klientskými rodiči „živé“. Na věci se díváme různými úhly pohledu jak z pohledu pracovníků v rané péči a SPC, tak rodičů dětí s postižením.

Časopis obsahuje i stálou rubriku věnovanou sourozencům dětí s postižením a minirubriku o hře.

Další nedílnou součástí je i recenzní koutek odborné literaratury nebo knížek pro děti či kalendárium akcí.

Časopis vychází 2x ročně v nákladu 600 ks, vydává organizace EDA cz, z.ú.