časopis (K)OUKEJ

časopis (K)OUKEJ
Kód produktu: AD812
Vaše cena: 80,00 Kč

ZASÍLÁME AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU (K)OUKEJ.  Pokud si přejete zaslat více čísel různých vydání, tak prosíme o specifikaci do poznámky. Vybírat můžete dle archivu: https://www.eda.cz/cz/co-delame/publikujeme/casopis

 

Poslání časopisu

  • seznamujeme s problematikou života rodin dětí s postižením (jak v raném, tak školním věku) a umožňuje jim sdílení a předávání zkušeností,
  • přispíváme k informovanosti veřejnosti o službách pracovišť rané péče a speciálně pedagogických center,
  • nabízíme informace o novinkách, metodách, zkušenostech apod., které se dotýkají života rodiny s dítětem s postižením,
  • poskytujeme informace o odborných institucích a dalších službách, které mohou dětem s postižením  i jejich rodičům pomáhat.

 Zaměření časopisu

Stěžejním pro každé číslo je zaměření se téma, které je v době vydání mezi poradkyněmi rané péče, speciálními pedagogy i klientskými rodiči „živé“. Na věci se díváme různými úhly pohledu jak z pohledu pracovníků v rané péči a SPC, tak rodičů dětí s postižením.

Časopis obsahuje i stálou rubriku věnovanou sourozencům dětí s postižením a minirubriku o hře.

Další nedílnou součástí je i recenzní koutek odborné literaratury nebo knížek pro děti či kalendárium akcí.

Časopis vychází 2x ročně v nákladu 600 ks, vydává organizace EDA cz, z.ú.